Bookmark

Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9)

Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1986)

Nội dung phim

Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) - 1986 - Hồng Kông:

Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9): Ỷ Thiên Đồ Long Ký xoay quanh truyền thuyết về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Trương Vô Kỵ :may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại nã di tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm.

Trương Tam Phong :tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ là đệ tử của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, về sau sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như trong phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng “Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai. Do vậy làm gì để không thẹn với lòng là được.”

Các đại đệ tử gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc. Triệu Mẫn :quận chúa Mông Cổ, con gái Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược :người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo chủ phái Nga Mi. Tiểu Siêu : con gái của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đoàn Minh giáo Ba Tư…

Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9): Ỷ Thiên Đồ Long Ký xoay quanh truyền thuyết về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Trương Vô Kỵ :may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại nã di tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm.

Trương Tam Phong :tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ là đệ tử của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, về sau sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như trong phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng “Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai. Do vậy làm gì để không thẹn với lòng là được.”

Các đại đệ tử gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc. Triệu Mẫn :quận chúa Mông Cổ, con gái Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược :người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo chủ phái Nga Mi. Tiểu Siêu : con gái của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đoàn Minh giáo Ba Tư…

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • co gai do long 1986
  • cô gái đồ lông 1986 fan
  • xem phim co gai do long 1986
Xem Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) vietsub, Xem Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký thuyết minh, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký vietsub, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 1, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 2, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 3, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 4, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 5, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 6, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 7, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 8, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 9, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 10, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 11, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 12, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 13, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 14, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 15, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 16, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 17, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 18, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 19, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 20, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 21, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 22, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 23, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 24, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 25, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 26, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 27, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 28, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 29, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 30, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 31, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 32, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 33, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 34, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 35, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 36, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 37, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 38, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 39, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 40, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 41, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 42, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 43, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 44, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 45, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 46, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 47, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 48, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 49, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 50, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 51, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 52, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 53, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 54, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 55, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 56, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 57, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 58, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 59, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 60, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 61, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 62, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 63, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 64, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 65, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 66, Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) 67, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 68, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 69, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập 70, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tập cuối, xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) trọn bộ, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 1, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 2, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 3, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 4, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 5, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 6, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 7, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 8, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 9, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 10, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 11, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 12, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 13, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 14, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 15, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 16, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 17, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 18, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 19, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 20, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 21, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 22, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 23, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 24, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 25, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 26, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 27, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 28, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 29, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 30, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 31, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 32, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 33, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 34, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 35, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 36, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 37, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 38, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 39, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 40, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 41, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 42, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 43, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 44, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 45, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 46, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 47, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 48, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 49, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 50, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 51, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 52, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 53, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 54, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 55, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 56, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 57, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 58, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 59, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 60, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 61, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 62, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 63, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 64, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 65, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 66, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 67, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 68, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 69, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 70, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập cuối, xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký trọn bộ Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký motphim, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký bilutv, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký phim han, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký dongphim, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký tvhay, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký phim7z, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký vivuphim, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký xemphimso, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký biphim, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký phimmedia, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký vietsubtv, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký phimmoi, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký vtv16, Xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký phimbathu, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) motphim, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) bilutv, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) phim han, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) dongphim, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) tvhay, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) phim7z, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) vivuphim, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) xemphimso, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) biphim, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) phimmedia, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) phimmoi, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) vtv16, Xem phim Cô Gái Đồ Long 1986 (SCTV9) phimbathu,