Bookmark

Chuyến Xe Khoa Học Kỳ Thú: Trạm Vũ Trụ

The Magic School Bus Rides Again: Kids in Space (2020)

Nội dung phim

Phim Chuyến Xe Khoa Học Kỳ Thú: Trạm Vũ Trụ - 2020 - Mỹ:

Các bạn nhỏ trên Chuyến xe khoa học kỳ thú vút bay vào quỹ đạo – tiến về phía Trạm Vũ Trụ Quốc Tế – để rồi phải chạy trốn khỏi gấu biển khổng lồ!

Chuyến Xe Khoa Học Kỳ Thú: Trạm Vũ Trụ​​​​​​​