Bookmark

CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU

Bangkok Love Stories: Objects of Affection (2019)

Nội dung phim

Phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU - 2019 - Thái Lan:

Chuyện Tình Băng Cốc: Đối Tượng Yêu: kể về Jes (Apinya Sakuljaroensuk) vô tình là nhân chứng của một vụ giết người và nhanh chóng dùng điện thoại quay lại cảnh đó. Khi bị bọn sát nhân phát hiện, Jes may mắn chạy thoát nhưng trong lúc hốt hoảng cô nàng đã vô tình làm rơi hỏng điện thoại. Jes mang điện thoại đến một cửa hàng điện tử để sửa chữa và từ đây mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quái. Anh chàng chủ tiệm (Typhoon Kanokchat) lần lượt gặp được những người tự xưng là Joey, Pinky, Jenny, mặc dù khuôn mặt đều giống Jes như đúc nhưng cách nói chuyện, phong cách lại khác nhau hoàn toàn.

 

Xem Phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU vietsub, Xem Phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU thuyết minh, Xem Phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU lồng tiếng, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection thuyết minh, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection vietsub, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 1, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 2, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 3, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 4, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 5, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 6, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 7, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 8, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 9, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 10, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 11, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 12, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 13, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 14, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 15, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 16, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 17, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 18, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 19, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 20, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 21, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 22, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 23, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 24, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 25, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 26, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 27, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 28, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 29, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 30, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 31, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 32, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 33, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 34, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 35, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 36, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 37, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 38, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 39, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 40, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 41, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 42, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 43, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 44, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 45, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 46, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 47, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 48, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 49, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 50, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 51, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 52, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 53, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 54, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 55, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 56, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 57, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 58, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 59, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 60, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 61, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 62, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 63, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 64, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 65, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 66, CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU 67, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 68, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 69, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập 70, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tập cuối, xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU trọn bộ, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 1, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 2, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 3, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 4, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 5, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 6, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 7, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 8, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 9, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 10, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 11, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 12, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 13, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 14, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 15, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 16, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 17, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 18, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 19, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 20, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 21, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 22, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 23, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 24, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 25, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 26, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 27, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 28, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 29, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 30, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 31, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 32, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 33, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 34, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 35, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 36, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 37, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 38, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 39, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 40, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 41, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 42, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 43, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 44, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 45, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 46, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 47, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 48, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 49, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 50, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 51, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 52, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 53, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 54, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 55, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 56, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 57, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 58, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 59, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 60, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 61, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 62, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 63, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 64, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 65, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 66, Bangkok Love Stories: Objects of Affection 67, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 68, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 69, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập 70, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tập cuối, xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection trọn bộ Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection motphim, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection bilutv, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection phim han, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection dongphim, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection tvhay, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection phim7z, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection vivuphim, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection xemphimso, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection biphim, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection phimmedia, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection vietsubtv, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection phimmoi, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection vtv16, Xem phim Bangkok Love Stories: Objects of Affection phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU motphim, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU bilutv, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU phim han, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU dongphim, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU tvhay, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU phim7z, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU vivuphim, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU xemphimso, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU biphim, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU phimmedia, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU vietsubtv, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU phimmoi, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU vtv16, Xem phim CHUYỆN TÌNH BĂNG CỐC: ĐỐI TƯỢNG YÊU phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16