Bookmark

Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9)

Gian Nan Đường Luật (2015)

Nội dung phim

Phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) - 2015 - Hồng Kông:

Phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9): Một nhóm luật sư tập sư muốn theo đuổi lý tưởng và công lý nhưng quá trình này khá khó khăn, được xem là anh hùng của giới tư pháp, luật sự Phạm Trí Nghị (Huỳnh Trí Hiền) và vợ là Trương Tuệ Vân (Diêu Tử Linh) đã dạy qua nhiều học trò. Trong số đó, Đường Tĩnh Tư (Trần Khải Lâm) – Hoắc Tử Nghi (Trần Oánh) – Phương Tử Bác (Trương Kế Thông) là học trò yêu thích của Trí Nghị. Bạn cùng lớp của Tĩnh Tư – Tăng Khả Hân (Lưu Bội Nguyệt) là luật sư tập sự của công ty Trương Tuệ Vân còn Diêu Thúy Hoa (Hà Nhạn Thi) được huấn luyện dưới tay luật sư Nhậm Tuyển Diệp (Trịnh Tử Thành).

Mỗi giáo viên sẽ sử dụng phương pháp đào tạo của họ, làm thế nào để luật sư tập sự trở thành luật sư chuyên môn? Họ sẽ phải xử lý những vụ án khó khăn, bên cạnh đó là gia đình, tình bạn và cả tình yêu

Xem Phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) vietsub, Xem Phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Gian Nan Đường Luật thuyết minh, xem phim Gian Nan Đường Luật vietsub, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 1, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 2, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 3, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 4, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 5, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 6, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 7, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 8, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 9, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 10, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 11, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 12, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 13, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 14, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 15, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 16, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 17, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 18, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 19, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 20, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 21, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 22, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 23, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 24, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 25, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 26, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 27, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 28, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 29, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 30, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 31, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 32, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 33, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 34, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 35, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 36, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 37, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 38, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 39, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 40, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 41, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 42, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 43, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 44, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 45, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 46, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 47, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 48, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 49, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 50, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 51, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 52, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 53, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 54, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 55, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 56, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 57, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 58, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 59, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 60, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 61, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 62, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 63, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 64, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 65, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 66, Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) 67, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 68, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 69, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập 70, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tập cuối, xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) trọn bộ, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 1, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 2, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 3, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 4, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 5, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 6, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 7, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 8, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 9, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 10, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 11, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 12, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 13, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 14, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 15, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 16, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 17, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 18, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 19, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 20, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 21, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 22, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 23, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 24, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 25, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 26, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 27, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 28, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 29, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 30, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 31, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 32, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 33, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 34, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 35, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 36, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 37, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 38, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 39, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 40, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 41, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 42, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 43, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 44, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 45, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 46, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 47, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 48, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 49, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 50, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 51, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 52, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 53, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 54, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 55, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 56, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 57, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 58, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 59, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 60, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 61, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 62, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 63, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 64, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 65, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 66, Gian Nan Đường Luật 67, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 68, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 69, xem phim Gian Nan Đường Luật tập 70, xem phim Gian Nan Đường Luật tập cuối, xem phim Gian Nan Đường Luật trọn bộ Xem phim Gian Nan Đường Luật motphim, Xem phim Gian Nan Đường Luật bilutv, Xem phim Gian Nan Đường Luật phim han, Xem phim Gian Nan Đường Luật dongphim, Xem phim Gian Nan Đường Luật tvhay, Xem phim Gian Nan Đường Luật phim7z, Xem phim Gian Nan Đường Luật vivuphim, Xem phim Gian Nan Đường Luật xemphimso, Xem phim Gian Nan Đường Luật biphim, Xem phim Gian Nan Đường Luật phimmedia, Xem phim Gian Nan Đường Luật vietsubtv, Xem phim Gian Nan Đường Luật phimmoi, Xem phim Gian Nan Đường Luật vtv16, Xem phim Gian Nan Đường Luật phimbathu, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) motphim, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) bilutv, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) phim han, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) dongphim, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) tvhay, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) phim7z, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) vivuphim, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) xemphimso, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) biphim, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) phimmedia, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) phimmoi, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) vtv16, Xem phim Chuyện 4 Nàng Luật Sư (SCTV9) phimbathu,