Bookmark
4.37/510 đánh giá

CHÚ VOI NGỒI IM TRÊN ĐẤT

An Elephant Sitting Still (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CHÚ VOI NGỒI IM TRÊN ĐẤT - 2018 - Trung Quốc:

Cảm nhận, có thể dùng một chữ để hình dung, là mệt. Mệt mỏi về cả cảm xúc, lẫn cơ thể. 4 tiếng, bởi có lẽ, chính 4 nhân vật đang xoay vần trong bộ phim cũng đánh vật với cuộc sống của họ.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • chú voi ngôi im trên đất phim