Bookmark
0/50 đánh giá

CHỦ NHIỆM HẮC ÁM

Nightmare Teacher (2016)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CHỦ NHIỆM HẮC ÁM - 2016 - Hàn Quốc:

Chủ Nhiệm Hắc Ám – Nightmare Teacher phim thuộc thể loại tình cảm tâm lý do Hàn Quốc sản xuất câu chuyện nói về tại một ngôi trường dân lập cấp hai tên Yo San, một giáo viên tên Han Bong Gu gần đây có hiện tượng kỳ lạ và thường làm những chuyện bí ẩn và trong đó Kang Ye Rim và Seo Sang Woo phát hiện được điều đó, và rồi chuyện gì đến sẽ đến Han Bong Gu gần đây đang dẩn dắt các học sinh của mình đi đến một thế giới ảo kì lạ và họ cũng không hiểu và biết đó là gì cho đến khi Seo Sang Woo cùng với Seo Sang Woo cố gắng đi sâu để tìm hiểu thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.