Bookmark
0/50 đánh giá

CHINH PHỤC MẶT TRĂNG

Apollo 11 (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CHINH PHỤC MẶT TRĂNG - 2019 - Mỹ:

Chuyến bay đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Aldrin và Michael Collins.