Bookmark
0/50 đánh giá

CHIẾN DỊCH ENTEBBE

Entebbe (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CHIẾN DỊCH ENTEBBE - 2018 - Anh:

Bốn kẻ không tặc chiếm một chiếc máy bay, bắt hành khách làm con tin, và ép chiếc máy bay phải hạ cánh ở Entebbe, Uganda năm 1976, nhằm giải phóng hàng chục người Palestine bị bỏ tù ở Israel.