Bookmark

CHIẾC ĐẦM MA QUÁI

In Fabric (2018)

Nội dung phim

Phim CHIẾC ĐẦM MA QUÁI - 2018 - Mỹ:

In Fabric là một bộ phim có sự tham gia của Marianne Jean-Baptiste, Hayley Squires và Leo Bill. In Fabric là một câu chuyện ma ám ảnh lấy bối cảnh của thời kỳ bán hàng mùa đông bận rộn trong một cửa hàng bách hóa và theo dõi cuộc sống của một …