Bookmark

Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Light on Series: Sisyphus (2020)

  • Trạng Thái : TrailerVietsub
  • Điểm IMDb : N/A
  • Thời lượng : 12 Tập
  • Thể loại : Hành động
  • Quốc gia :
  • Đạo diễn :
  • Diễn viên :

Nội dung phim

Phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng - 2020 - Trung Quốc:

Chạy Trời Không Khỏi Nắng nói về Zhang Hai Feng từ bỏ công việc cảnh sát sau cái chết của con gái ông, Duo Duo. Tuy nhiên, một ngày nọ, một vụ án giết người hàng loạt tiết lộ bằng chứng mới tìm thấy về vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Duo Duo. Để tìm ra sự thật, Zhang Hai Feng bắt đầu truy đuổi kẻ giết người hàng loạt và trong quá trình đó, chết cùng với hắn. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở lại quá khứ; một ngày trước khi cái chết của anh ta xảy ra. Anh quyết định sử dụng lỗ sâu để cứu Duo Duo khỏi cái chết của cô. Cuối cùng, anh ta bắt đầu làm sáng tỏ những bí mật ẩn sâu của những người xung quanh anh ta, và mạng lưới âm mưu đã được gieo trồng 20 năm trước.

Chạy Trời Không Khỏi Nắng​​​​​​​

Xem Phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng vietsub, Xem Phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng thuyết minh, Xem Phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng lồng tiếng, xem phim Light on Series: Sisyphus thuyết minh, xem phim Light on Series: Sisyphus vietsub, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 1, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 2, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 3, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 4, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 5, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 6, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 7, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 8, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 9, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 10, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 11, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 12, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 13, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 14, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 15, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 16, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 17, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 18, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 19, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 20, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 21, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 22, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 23, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 24, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 25, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 26, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 27, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 28, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 29, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 30, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 31, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 32, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 33, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 34, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 35, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 36, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 37, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 38, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 39, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 40, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 41, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 42, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 43, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 44, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 45, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 46, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 47, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 48, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 49, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 50, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 51, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 52, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 53, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 54, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 55, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 56, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 57, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 58, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 59, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 60, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 61, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 62, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 63, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 64, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 65, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 66, Chạy Trời Không Khỏi Nắng 67, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 68, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 69, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập 70, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tập cuối, xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng trọn bộ, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 1, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 2, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 3, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 4, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 5, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 6, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 7, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 8, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 9, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 10, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 11, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 12, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 13, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 14, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 15, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 16, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 17, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 18, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 19, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 20, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 21, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 22, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 23, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 24, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 25, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 26, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 27, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 28, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 29, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 30, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 31, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 32, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 33, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 34, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 35, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 36, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 37, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 38, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 39, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 40, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 41, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 42, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 43, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 44, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 45, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 46, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 47, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 48, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 49, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 50, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 51, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 52, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 53, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 54, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 55, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 56, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 57, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 58, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 59, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 60, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 61, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 62, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 63, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 64, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 65, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 66, Light on Series: Sisyphus 67, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 68, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 69, xem phim Light on Series: Sisyphus tập 70, xem phim Light on Series: Sisyphus tập cuối, xem phim Light on Series: Sisyphus trọn bộ Xem phim Light on Series: Sisyphus motphim, Xem phim Light on Series: Sisyphus bilutv, Xem phim Light on Series: Sisyphus phim han, Xem phim Light on Series: Sisyphus dongphim, Xem phim Light on Series: Sisyphus tvhay, Xem phim Light on Series: Sisyphus phim7z, Xem phim Light on Series: Sisyphus vivuphim, Xem phim Light on Series: Sisyphus xemphimso, Xem phim Light on Series: Sisyphus biphim, Xem phim Light on Series: Sisyphus phimmedia, Xem phim Light on Series: Sisyphus vietsubtv, Xem phim Light on Series: Sisyphus phimmoi, Xem phim Light on Series: Sisyphus vtv16, Xem phim Light on Series: Sisyphus phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng motphim, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng bilutv, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng phim han, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng dongphim, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng tvhay, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng phim7z, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng vivuphim, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng xemphimso, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng biphim, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng phimmedia, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng vietsubtv, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng phimmoi, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng vtv16, Xem phim Chạy Trời Không Khỏi Nắng phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16