Bookmark

Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9)

Cuồng Long (1987)

Nội dung phim

Phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) - 1987 - Hồng Kông:

Vua Sùng Trính sau khi đăng cơ bị nịnh thần Ngụy Trung Hiền đoạt quyền, sau quen với đại tướng của Liêu Đông Viên Sung Hoản và Châu Đình Phong hợp sức tiêu diệt Ngụy Trung Hiền và nắm lại đại quyền thì ra Ngụy Trung Hiền đã lén huấn luyện một tổ chức Thập Tam Tử Tiêu giết hại trung thần, sau khi Ngụy Trung Hiền chết .Nhân – người cầm đầu Tử Tiêu với thân phận là Điền Phi được Sùng Trinh sủng ái tìm cơ hội trả thù Sùng Trinh.Tào Hóa Thuần cũng là sát thủ của tổ chức Tử Tiêu lấy được Lệnh Huyền Minh của Ngụy Trung Hiền ra lệnh các anh em trong tổ chức, ý đồ lật đổ Sùng Trinh và giết hải trung thần…

Xem Phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) vietsub, Xem Phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Cuồng Long thuyết minh, xem phim Cuồng Long vietsub, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 1, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 2, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 3, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 4, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 5, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 6, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 7, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 8, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 9, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 10, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 11, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 12, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 13, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 14, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 15, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 16, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 17, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 18, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 19, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 20, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 21, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 22, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 23, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 24, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 25, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 26, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 27, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 28, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 29, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 30, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 31, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 32, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 33, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 34, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 35, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 36, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 37, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 38, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 39, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 40, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 41, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 42, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 43, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 44, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 45, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 46, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 47, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 48, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 49, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 50, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 51, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 52, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 53, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 54, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 55, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 56, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 57, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 58, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 59, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 60, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 61, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 62, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 63, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 64, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 65, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 66, Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) 67, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 68, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 69, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập 70, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tập cuối, xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) trọn bộ, xem phim Cuồng Long tập 1, xem phim Cuồng Long tập 2, xem phim Cuồng Long tập 3, xem phim Cuồng Long tập 4, xem phim Cuồng Long tập 5, xem phim Cuồng Long tập 6, xem phim Cuồng Long tập 7, xem phim Cuồng Long tập 8, xem phim Cuồng Long tập 9, xem phim Cuồng Long tập 10, xem phim Cuồng Long tập 11, xem phim Cuồng Long tập 12, xem phim Cuồng Long tập 13, xem phim Cuồng Long tập 14, xem phim Cuồng Long tập 15, xem phim Cuồng Long tập 16, xem phim Cuồng Long tập 17, xem phim Cuồng Long tập 18, xem phim Cuồng Long tập 19, xem phim Cuồng Long tập 20, xem phim Cuồng Long tập 21, xem phim Cuồng Long tập 22, xem phim Cuồng Long tập 23, xem phim Cuồng Long tập 24, xem phim Cuồng Long tập 25, xem phim Cuồng Long tập 26, xem phim Cuồng Long tập 27, xem phim Cuồng Long tập 28, xem phim Cuồng Long tập 29, xem phim Cuồng Long tập 30, xem phim Cuồng Long tập 31, xem phim Cuồng Long tập 32, xem phim Cuồng Long tập 33, xem phim Cuồng Long tập 34, xem phim Cuồng Long tập 35, xem phim Cuồng Long tập 36, xem phim Cuồng Long tập 37, xem phim Cuồng Long tập 38, xem phim Cuồng Long tập 39, xem phim Cuồng Long tập 40, xem phim Cuồng Long tập 41, xem phim Cuồng Long tập 42, xem phim Cuồng Long tập 43, xem phim Cuồng Long tập 44, xem phim Cuồng Long tập 45, xem phim Cuồng Long tập 46, xem phim Cuồng Long tập 47, xem phim Cuồng Long tập 48, xem phim Cuồng Long tập 49, xem phim Cuồng Long tập 50, xem phim Cuồng Long tập 51, xem phim Cuồng Long tập 52, xem phim Cuồng Long tập 53, xem phim Cuồng Long tập 54, xem phim Cuồng Long tập 55, xem phim Cuồng Long tập 56, xem phim Cuồng Long tập 57, xem phim Cuồng Long tập 58, xem phim Cuồng Long tập 59, xem phim Cuồng Long tập 60, xem phim Cuồng Long tập 61, xem phim Cuồng Long tập 62, xem phim Cuồng Long tập 63, xem phim Cuồng Long tập 64, xem phim Cuồng Long tập 65, xem phim Cuồng Long tập 66, Cuồng Long 67, xem phim Cuồng Long tập 68, xem phim Cuồng Long tập 69, xem phim Cuồng Long tập 70, xem phim Cuồng Long tập cuối, xem phim Cuồng Long trọn bộ Xem phim Cuồng Long motphim, Xem phim Cuồng Long bilutv, Xem phim Cuồng Long phim han, Xem phim Cuồng Long dongphim, Xem phim Cuồng Long tvhay, Xem phim Cuồng Long phim7z, Xem phim Cuồng Long vivuphim, Xem phim Cuồng Long xemphimso, Xem phim Cuồng Long biphim, Xem phim Cuồng Long phimmedia, Xem phim Cuồng Long vietsubtv, Xem phim Cuồng Long phimmoi, Xem phim Cuồng Long vtv16, Xem phim Cuồng Long phimbathu, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) motphim, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) bilutv, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) phim han, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) dongphim, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) tvhay, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) phim7z, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) vivuphim, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) xemphimso, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) biphim, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) phimmedia, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) phimmoi, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) vtv16, Xem phim Câu Chuyện Vương Triều (SCTV9) phimbathu,