Bookmark

CẨM TÂM TỰA NGỌC

The Sword and The Brocade (2021)

Nội dung phim

Phim CẨM TÂM TỰA NGỌC - 2021 - Trung Quốc:

Trong khoảng thời gian triều Minh, con gái kế La Thập Nhất Nương tuy địa vị thấp bé nhưng rất có chính kiến, cho rằng cái nhìn của người con gái không nên bị hạn chế trong khuôn khổ chỉ luẩn quẩn trong nhà, nàng hy vọng có thể dựa vào tài nghệ thêu thùa tinh thông của mình để được sống cuộc đời tự do. Sau sự cố ngoài ý muốn đã gả cho đại tướng quân Vĩnh Bình Hầu là Từ Lệnh Nghi, nàng dùng tâm thái lạc quan, tích cực để đối đãi với mỗi một người xung quanh, dựa vào sự nổ lực đã có được lòng tin của mọi người trong nhà họ Từ, được nắm quyền lo việc bếp núc. Từ Lệnh Nghi bị hấp dẫn bởi nhiều phẩm chất tốt đẹp của Thập Nhất Nương, cứ thế mà động lòng. Hai người trải qua nhiều gian truân rồi âm thầm nảy sinh tình cảm, cưới trước yêu sau, hiểu rõ về nhau. Dưới sự ủng hộ của chồng, Thập Nhất Nương mở tiệm thêu Tiên Lăng Các, cố gắng truyền lại tài nghệ thêu thùa. Còn Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi, vì bảo vệ an nguy của nước nhà, cải thiện dân sinh, ủng hộ việc mở lệnh cấm biển, trải qua khó khăn nghìn trùng. Trong lúc nhà họ Từ đối mặt với tai họa bị phong tỏa diệt tộc, phu thề đồng lòng hiệp lực hóa giải, thành công bảo vệ an toàn cho cả tộc Từ thị, cuối cùng đã thành công phá bỏ lệnh cấm biển. Lúc ấy, giao dịch trên biển vô cùng tấp nập, bá tính ven biển an cư lạc nghiệp. Phu thê hai người tâm đầu ý hợp, tin tưởng lẫn nhau, kiên trì với cái mình yêu thích, cùng nhau đối mặt với sóng gió cuộc đời, viết lại vào sách cuộc đời truyền kì thuộc về riêng họ.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • Cẩm tâm tựa ngọc
Xem Phim CẨM TÂM TỰA NGỌC vietsub, Xem Phim CẨM TÂM TỰA NGỌC thuyết minh, Xem Phim CẨM TÂM TỰA NGỌC lồng tiếng, xem phim The Sword and The Brocade thuyết minh, xem phim The Sword and The Brocade vietsub, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 1, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 2, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 3, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 4, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 5, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 6, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 7, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 8, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 9, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 10, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 11, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 12, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 13, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 14, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 15, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 16, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 17, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 18, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 19, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 20, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 21, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 22, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 23, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 24, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 25, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 26, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 27, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 28, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 29, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 30, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 31, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 32, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 33, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 34, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 35, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 36, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 37, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 38, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 39, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 40, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 41, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 42, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 43, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 44, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 45, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 46, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 47, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 48, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 49, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 50, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 51, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 52, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 53, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 54, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 55, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 56, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 57, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 58, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 59, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 60, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 61, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 62, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 63, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 64, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 65, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 66, CẨM TÂM TỰA NGỌC 67, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 68, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 69, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập 70, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tập cuối, xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC trọn bộ, xem phim The Sword and The Brocade tập 1, xem phim The Sword and The Brocade tập 2, xem phim The Sword and The Brocade tập 3, xem phim The Sword and The Brocade tập 4, xem phim The Sword and The Brocade tập 5, xem phim The Sword and The Brocade tập 6, xem phim The Sword and The Brocade tập 7, xem phim The Sword and The Brocade tập 8, xem phim The Sword and The Brocade tập 9, xem phim The Sword and The Brocade tập 10, xem phim The Sword and The Brocade tập 11, xem phim The Sword and The Brocade tập 12, xem phim The Sword and The Brocade tập 13, xem phim The Sword and The Brocade tập 14, xem phim The Sword and The Brocade tập 15, xem phim The Sword and The Brocade tập 16, xem phim The Sword and The Brocade tập 17, xem phim The Sword and The Brocade tập 18, xem phim The Sword and The Brocade tập 19, xem phim The Sword and The Brocade tập 20, xem phim The Sword and The Brocade tập 21, xem phim The Sword and The Brocade tập 22, xem phim The Sword and The Brocade tập 23, xem phim The Sword and The Brocade tập 24, xem phim The Sword and The Brocade tập 25, xem phim The Sword and The Brocade tập 26, xem phim The Sword and The Brocade tập 27, xem phim The Sword and The Brocade tập 28, xem phim The Sword and The Brocade tập 29, xem phim The Sword and The Brocade tập 30, xem phim The Sword and The Brocade tập 31, xem phim The Sword and The Brocade tập 32, xem phim The Sword and The Brocade tập 33, xem phim The Sword and The Brocade tập 34, xem phim The Sword and The Brocade tập 35, xem phim The Sword and The Brocade tập 36, xem phim The Sword and The Brocade tập 37, xem phim The Sword and The Brocade tập 38, xem phim The Sword and The Brocade tập 39, xem phim The Sword and The Brocade tập 40, xem phim The Sword and The Brocade tập 41, xem phim The Sword and The Brocade tập 42, xem phim The Sword and The Brocade tập 43, xem phim The Sword and The Brocade tập 44, xem phim The Sword and The Brocade tập 45, xem phim The Sword and The Brocade tập 46, xem phim The Sword and The Brocade tập 47, xem phim The Sword and The Brocade tập 48, xem phim The Sword and The Brocade tập 49, xem phim The Sword and The Brocade tập 50, xem phim The Sword and The Brocade tập 51, xem phim The Sword and The Brocade tập 52, xem phim The Sword and The Brocade tập 53, xem phim The Sword and The Brocade tập 54, xem phim The Sword and The Brocade tập 55, xem phim The Sword and The Brocade tập 56, xem phim The Sword and The Brocade tập 57, xem phim The Sword and The Brocade tập 58, xem phim The Sword and The Brocade tập 59, xem phim The Sword and The Brocade tập 60, xem phim The Sword and The Brocade tập 61, xem phim The Sword and The Brocade tập 62, xem phim The Sword and The Brocade tập 63, xem phim The Sword and The Brocade tập 64, xem phim The Sword and The Brocade tập 65, xem phim The Sword and The Brocade tập 66, The Sword and The Brocade 67, xem phim The Sword and The Brocade tập 68, xem phim The Sword and The Brocade tập 69, xem phim The Sword and The Brocade tập 70, xem phim The Sword and The Brocade tập cuối, xem phim The Sword and The Brocade trọn bộ Xem phim The Sword and The Brocade motphim, Xem phim The Sword and The Brocade bilutv, Xem phim The Sword and The Brocade phim han, Xem phim The Sword and The Brocade dongphim, Xem phim The Sword and The Brocade tvhay, Xem phim The Sword and The Brocade phim7z, Xem phim The Sword and The Brocade vivuphim, Xem phim The Sword and The Brocade xemphimso, Xem phim The Sword and The Brocade biphim, Xem phim The Sword and The Brocade phimmedia, Xem phim The Sword and The Brocade vietsubtv, Xem phim The Sword and The Brocade phimmoi, Xem phim The Sword and The Brocade vtv16, Xem phim The Sword and The Brocade phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC motphim, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC bilutv, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC phim han, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC dongphim, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC tvhay, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC phim7z, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC vivuphim, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC xemphimso, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC biphim, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC phimmedia, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC vietsubtv, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC phimmoi, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC vtv16, Xem phim CẨM TÂM TỰA NGỌC phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16