Bookmark
0/50 đánh giá

CÀ PHÊ Ở BERLIN

A Coffee in Berlin (2012)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CÀ PHÊ Ở BERLIN - 2012 - Mỹ:

Một lò mổ bị bỏ hoang lâu đời được tái xây dựng thành một khu dân cư hiện đại. Ngay khi những vị khách đầu tiên dọn tới, họ bị ám ảnh bởi một bí mật tăm tối được giấu trong tòa nhà trong suốt hơn 30 năm.