Bookmark

BUỔI TIỆC KINH HOÀNG

Climax (2018)

Nội dung phim

Phim BUỔI TIỆC KINH HOÀNG - 2018 - Mỹ:

Đêm tiệc của nhóm vũ công nhạc sàn phút chốc bỗng trở nên kinh hoàng khi họ sử dụng một chất ma túy trong thức uống mà không hề hay biết.