Bookmark

BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG

Shadow and Bone (2021)

Nội dung phim

Phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG - 2021 - Mỹ:

Được đặt trong một bối cảnh mà fan gọi là Grishaverse, Shadow and Bone diễn ra trong một Vương quốc có tên Ravka bị phân chia bởi một lằn ranh được gọi là Shadow Fold (Vực Tối). Câu chuyện theo chân Alina Starkov, một người vẽ bản đồ trẻ tuổi, sau này trở thành một Grisha (tên gọi những người có thể sử dụng phép thuật), khi bất ngờ trong một tình huống nguy hiểm, cô bỗng dưng phát hiện ra sức mạnh ẩn giấu của bản thân. Sức mạnh đó có thể thống nhất được đất nước bị chia rẽ nhưng hệ thống chính trị lại đe doạ nhấn chìm Alina khi cô đang chật vật tìm cách điều khiển năng lực.

Dựa trên tóm tắt trên thì phim sẽ tập trung vào cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Shadow and Bone series, khi Alina khám phá ra sức mạnh và nhận ra mình là một Grisha – tức một người sinh ra có phép thuật. Cô được Darkling chiêu mộ (lãnh đạo của Grisha) để học hỏi cùng các Grisha khác nhằm sử dụng được sức mạnh của mình để phá huỷ Shadow Fold, một ranh giới bóng tối khổng lồ đã chia cắt đất nước của Ravka ra làm 2.

Xem Phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG vietsub, Xem Phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG thuyết minh, Xem Phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG lồng tiếng, xem phim Shadow and Bone thuyết minh, xem phim Shadow and Bone vietsub, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 1, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 2, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 3, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 4, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 5, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 6, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 7, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 8, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 9, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 10, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 11, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 12, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 13, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 14, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 15, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 16, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 17, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 18, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 19, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 20, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 21, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 22, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 23, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 24, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 25, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 26, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 27, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 28, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 29, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 30, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 31, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 32, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 33, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 34, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 35, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 36, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 37, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 38, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 39, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 40, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 41, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 42, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 43, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 44, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 45, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 46, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 47, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 48, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 49, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 50, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 51, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 52, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 53, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 54, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 55, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 56, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 57, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 58, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 59, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 60, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 61, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 62, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 63, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 64, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 65, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 66, BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG 67, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 68, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 69, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập 70, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tập cuối, xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG trọn bộ, xem phim Shadow and Bone tập 1, xem phim Shadow and Bone tập 2, xem phim Shadow and Bone tập 3, xem phim Shadow and Bone tập 4, xem phim Shadow and Bone tập 5, xem phim Shadow and Bone tập 6, xem phim Shadow and Bone tập 7, xem phim Shadow and Bone tập 8, xem phim Shadow and Bone tập 9, xem phim Shadow and Bone tập 10, xem phim Shadow and Bone tập 11, xem phim Shadow and Bone tập 12, xem phim Shadow and Bone tập 13, xem phim Shadow and Bone tập 14, xem phim Shadow and Bone tập 15, xem phim Shadow and Bone tập 16, xem phim Shadow and Bone tập 17, xem phim Shadow and Bone tập 18, xem phim Shadow and Bone tập 19, xem phim Shadow and Bone tập 20, xem phim Shadow and Bone tập 21, xem phim Shadow and Bone tập 22, xem phim Shadow and Bone tập 23, xem phim Shadow and Bone tập 24, xem phim Shadow and Bone tập 25, xem phim Shadow and Bone tập 26, xem phim Shadow and Bone tập 27, xem phim Shadow and Bone tập 28, xem phim Shadow and Bone tập 29, xem phim Shadow and Bone tập 30, xem phim Shadow and Bone tập 31, xem phim Shadow and Bone tập 32, xem phim Shadow and Bone tập 33, xem phim Shadow and Bone tập 34, xem phim Shadow and Bone tập 35, xem phim Shadow and Bone tập 36, xem phim Shadow and Bone tập 37, xem phim Shadow and Bone tập 38, xem phim Shadow and Bone tập 39, xem phim Shadow and Bone tập 40, xem phim Shadow and Bone tập 41, xem phim Shadow and Bone tập 42, xem phim Shadow and Bone tập 43, xem phim Shadow and Bone tập 44, xem phim Shadow and Bone tập 45, xem phim Shadow and Bone tập 46, xem phim Shadow and Bone tập 47, xem phim Shadow and Bone tập 48, xem phim Shadow and Bone tập 49, xem phim Shadow and Bone tập 50, xem phim Shadow and Bone tập 51, xem phim Shadow and Bone tập 52, xem phim Shadow and Bone tập 53, xem phim Shadow and Bone tập 54, xem phim Shadow and Bone tập 55, xem phim Shadow and Bone tập 56, xem phim Shadow and Bone tập 57, xem phim Shadow and Bone tập 58, xem phim Shadow and Bone tập 59, xem phim Shadow and Bone tập 60, xem phim Shadow and Bone tập 61, xem phim Shadow and Bone tập 62, xem phim Shadow and Bone tập 63, xem phim Shadow and Bone tập 64, xem phim Shadow and Bone tập 65, xem phim Shadow and Bone tập 66, Shadow and Bone 67, xem phim Shadow and Bone tập 68, xem phim Shadow and Bone tập 69, xem phim Shadow and Bone tập 70, xem phim Shadow and Bone tập cuối, xem phim Shadow and Bone trọn bộ Xem phim Shadow and Bone motphim, Xem phim Shadow and Bone bilutv, Xem phim Shadow and Bone phim han, Xem phim Shadow and Bone dongphim, Xem phim Shadow and Bone tvhay, Xem phim Shadow and Bone phim7z, Xem phim Shadow and Bone vivuphim, Xem phim Shadow and Bone xemphimso, Xem phim Shadow and Bone biphim, Xem phim Shadow and Bone phimmedia, Xem phim Shadow and Bone vietsubtv, Xem phim Shadow and Bone phimmoi, Xem phim Shadow and Bone vtv16, Xem phim Shadow and Bone phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG motphim, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG bilutv, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG phim han, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG dongphim, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG tvhay, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG phim7z, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG vivuphim, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG xemphimso, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG biphim, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG phimmedia, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG vietsubtv, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG phimmoi, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG vtv16, Xem phim BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16