Bookmark
0/50 đánh giá

BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG: SỰ TRỔI DẬY CỦA NGƯỜI BẠC

Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer (2007)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG: SỰ TRỔI DẬY CỦA NGƯỜI BẠC - 2007 - Mỹ:

Một kẻ thù truyền kiếp là Victor Von Doom đã bị bộ tứ siêu đẳng khống chế làm cho hắn bị hóa thành tượng sắt, sau 2 năm trôi qua cứ ngỡ mọi việc đã im xuôi, Khi đó Reed Richards và Sue Storm đang chuẩn bị kết hôn thì có 1 người sắt ngoài hành tinh đến có sức mạnh phi thường mà âm mưu hủy diệt trái đất.