Bookmark
0/50 đánh giá

BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG 2005

Fantastic Four (2005)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG 2005 - 2005 - Mỹ:

Nói về 1 nhóm gồm 4 người có năng lực siêu phàm mỗi người có 1 kỉ năng khác nhau như tàng hình, kéo dài cơ thể, biến thành quái vật và cánh tay phát lửa , họ cùng nhau chống lại tiến sĩ doom người có 1 âm ưu đen tối với loài người