Bookmark
0/50 đánh giá

BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG TÂN TRUYỀN

Legend of Bubai Monk (2016)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG TÂN TRUYỀN - 2016 - Trung Quốc:

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền phim thuộc thể loại thần thoại do Trung Quốc sản xuất xoay quanh câu chuyện nói về hoà thượng Di Lạc để cho quốc thái dân an vị hoà thượng này đã phụng mệnh của Phật Tổ đầu thai xuống trần giang để phổ độ chúng sinh, để có thể cảm hoá được lòng dân và những tà ma ngoại đại hoà thượng Di Lạc đã phải chịu nhiều nổi oan ức do ma giới bài ra ám hại, phim Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền một bên là cứu dân còn một bên là hại người liệu ma giới có thể nào thắng được Phật Đạo hay không mời các bạn cùng đón xem.