Bookmark

BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH

Por Yung Lung Mai Waang (2017)

Nội dung phim

Phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH - 2017 - Thái Lan:

Bố Bận Bác Cũng Không Rảnh là một bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của chàng bác FA phải bận rộn chăm bẵm đứa cháu nhỏ của mình. Kamo được sinh ra bởi một lần “sơ suất” của Tod và bạn gái. Do cả hai chưa hoàn thành xong việc du học, đồng thời gia đình của bạn gái cũng không ủng hộ việc Tod và con gái họ yêu nhau nên “cái thai” ngoài ý muốn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của hai người. Không thể tiết lộ sự thật này, cũng không đủ nhẫn tâm để phá bỏ nên Tod và bạn gái quyết định cầu cứu người anh trai là Teng. Sau khi quay về Thái Lan hạ sinh bé Kamo, cặp đôi trời đánh đã bỏ lại bé Kamo cho Teng nuôi dưỡng. Chính việc này đã gây ra không ít tình tiết dở khóc dở cười cho chàng trai chưa từng lập gia đình này. Teng phải đưa bé Kamo tới nhờ cậy sự trông nom của các thầy cô lớp mẫu giáo gần nhà. Và rồi đây chính là cánh cửa đưa Teng đến với tình yêu đích thực của đời mình. Bé Kamo đã gián tiếp đưa duyên phận của chàng bác FA bước sang một trang khác.

Xem Phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH vietsub, Xem Phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH thuyết minh, Xem Phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH lồng tiếng, xem phim Por Yung Lung Mai Waang thuyết minh, xem phim Por Yung Lung Mai Waang vietsub, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 1, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 2, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 3, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 4, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 5, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 6, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 7, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 8, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 9, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 10, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 11, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 12, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 13, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 14, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 15, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 16, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 17, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 18, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 19, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 20, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 21, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 22, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 23, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 24, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 25, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 26, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 27, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 28, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 29, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 30, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 31, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 32, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 33, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 34, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 35, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 36, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 37, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 38, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 39, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 40, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 41, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 42, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 43, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 44, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 45, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 46, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 47, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 48, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 49, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 50, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 51, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 52, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 53, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 54, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 55, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 56, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 57, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 58, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 59, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 60, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 61, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 62, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 63, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 64, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 65, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 66, BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH 67, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 68, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 69, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập 70, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tập cuối, xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH trọn bộ, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 1, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 2, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 3, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 4, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 5, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 6, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 7, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 8, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 9, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 10, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 11, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 12, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 13, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 14, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 15, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 16, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 17, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 18, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 19, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 20, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 21, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 22, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 23, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 24, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 25, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 26, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 27, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 28, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 29, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 30, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 31, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 32, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 33, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 34, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 35, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 36, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 37, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 38, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 39, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 40, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 41, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 42, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 43, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 44, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 45, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 46, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 47, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 48, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 49, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 50, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 51, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 52, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 53, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 54, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 55, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 56, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 57, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 58, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 59, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 60, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 61, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 62, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 63, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 64, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 65, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 66, Por Yung Lung Mai Waang 67, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 68, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 69, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập 70, xem phim Por Yung Lung Mai Waang tập cuối, xem phim Por Yung Lung Mai Waang trọn bộ Xem phim Por Yung Lung Mai Waang motphim, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang bilutv, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang phim han, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang dongphim, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang tvhay, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang phim7z, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang vivuphim, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang xemphimso, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang biphim, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang phimmedia, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang vietsubtv, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang phimmoi, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang vtv16, Xem phim Por Yung Lung Mai Waang phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH motphim, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH bilutv, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH phim han, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH dongphim, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH tvhay, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH phim7z, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH vivuphim, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH xemphimso, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH biphim, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH phimmedia, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH vietsubtv, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH phimmoi, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH vtv16, Xem phim BỐ BẬN, BÁC CŨNG KHÔNG RẢNH phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16