Bookmark

BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU GOTHAM

Scooby-Doo And Batman: The Brave And the Bold (2018)

Nội dung phim

Phim BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU GOTHAM - 2018 - Mỹ:

Batman lập nhóm với nhóm Scooby Doo khi các nhân vật phản diện từ cả hai thế giới của họ đoàn kết để tàn phá thành phố.