Bookmark

BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN

My Love From The Ocean (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN - 2018 - Trung Quốc:

Trong một sự cố trúng độc, Trì Lục nhận được sự uỷ thác, nguỵ trang thành học giả đến Hải Nham, từ đó phá huỷ cuộc sống bình yên của Đới Tịch. Cùng với sự tiến triển của nhiệm vụ, tình cảm của hai người cũng dần ấm áp hơn.
Một lần thầy Đới, ba của Đới Tịch mất tích, thân phận của Trì Lục bị lộ, mọi thứ cứ quấn lấy Đới Tịch, từ đó cơ thể cô cũng có những thay đổi. Trong quá trình tìm kiếm cha mình, Đới Tịch cũng dần mở ra được bí mật về thân thế mình. Cùng lúc đó, thảm án ở thuỷ cung đảo của tộc người cá 20 năm trước cũng được vạch ra. Tộc người cá vất vả tìm kiếm nước mắt người cá, không ngờ lại ở trong người của Trì Lục.
Giữa tình yêu và bộ tộc, giữa tín nhiệm và hoài nghi, công chúa người cá Đới Tịch dần dần rơi vào tuyệt vọng. Hung thủ phía sau cái chết của Trình Hoành Vĩ, khiến Đới Tịch và Trì Lục cùng những người bạn của họ phải đứng ở mặt đối lập. Khoảnh khắc Đới Tịch quyết định gánh lên mình trọng trách của bộ tộc, tình cảm của cô và Trì Lục rồi sẽ về đâu ?

Xem Phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN vietsub, Xem Phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN thuyết minh, Xem Phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN lồng tiếng, xem phim My Love From The Ocean thuyết minh, xem phim My Love From The Ocean vietsub, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 1, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 2, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 3, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 4, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 5, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 6, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 7, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 8, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 9, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 10, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 11, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 12, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 13, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 14, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 15, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 16, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 17, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 18, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 19, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 20, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 21, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 22, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 23, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 24, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 25, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 26, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 27, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 28, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 29, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 30, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 31, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 32, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 33, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 34, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 35, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 36, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 37, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 38, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 39, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 40, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 41, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 42, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 43, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 44, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 45, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 46, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 47, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 48, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 49, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 50, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 51, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 52, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 53, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 54, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 55, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 56, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 57, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 58, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 59, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 60, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 61, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 62, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 63, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 64, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 65, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 66, BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN 67, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 68, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 69, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập 70, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tập cuối, xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN trọn bộ, xem phim My Love From The Ocean tập 1, xem phim My Love From The Ocean tập 2, xem phim My Love From The Ocean tập 3, xem phim My Love From The Ocean tập 4, xem phim My Love From The Ocean tập 5, xem phim My Love From The Ocean tập 6, xem phim My Love From The Ocean tập 7, xem phim My Love From The Ocean tập 8, xem phim My Love From The Ocean tập 9, xem phim My Love From The Ocean tập 10, xem phim My Love From The Ocean tập 11, xem phim My Love From The Ocean tập 12, xem phim My Love From The Ocean tập 13, xem phim My Love From The Ocean tập 14, xem phim My Love From The Ocean tập 15, xem phim My Love From The Ocean tập 16, xem phim My Love From The Ocean tập 17, xem phim My Love From The Ocean tập 18, xem phim My Love From The Ocean tập 19, xem phim My Love From The Ocean tập 20, xem phim My Love From The Ocean tập 21, xem phim My Love From The Ocean tập 22, xem phim My Love From The Ocean tập 23, xem phim My Love From The Ocean tập 24, xem phim My Love From The Ocean tập 25, xem phim My Love From The Ocean tập 26, xem phim My Love From The Ocean tập 27, xem phim My Love From The Ocean tập 28, xem phim My Love From The Ocean tập 29, xem phim My Love From The Ocean tập 30, xem phim My Love From The Ocean tập 31, xem phim My Love From The Ocean tập 32, xem phim My Love From The Ocean tập 33, xem phim My Love From The Ocean tập 34, xem phim My Love From The Ocean tập 35, xem phim My Love From The Ocean tập 36, xem phim My Love From The Ocean tập 37, xem phim My Love From The Ocean tập 38, xem phim My Love From The Ocean tập 39, xem phim My Love From The Ocean tập 40, xem phim My Love From The Ocean tập 41, xem phim My Love From The Ocean tập 42, xem phim My Love From The Ocean tập 43, xem phim My Love From The Ocean tập 44, xem phim My Love From The Ocean tập 45, xem phim My Love From The Ocean tập 46, xem phim My Love From The Ocean tập 47, xem phim My Love From The Ocean tập 48, xem phim My Love From The Ocean tập 49, xem phim My Love From The Ocean tập 50, xem phim My Love From The Ocean tập 51, xem phim My Love From The Ocean tập 52, xem phim My Love From The Ocean tập 53, xem phim My Love From The Ocean tập 54, xem phim My Love From The Ocean tập 55, xem phim My Love From The Ocean tập 56, xem phim My Love From The Ocean tập 57, xem phim My Love From The Ocean tập 58, xem phim My Love From The Ocean tập 59, xem phim My Love From The Ocean tập 60, xem phim My Love From The Ocean tập 61, xem phim My Love From The Ocean tập 62, xem phim My Love From The Ocean tập 63, xem phim My Love From The Ocean tập 64, xem phim My Love From The Ocean tập 65, xem phim My Love From The Ocean tập 66, My Love From The Ocean 67, xem phim My Love From The Ocean tập 68, xem phim My Love From The Ocean tập 69, xem phim My Love From The Ocean tập 70, xem phim My Love From The Ocean tập cuối, xem phim My Love From The Ocean trọn bộ Xem phim My Love From The Ocean motphim, Xem phim My Love From The Ocean bilutv, Xem phim My Love From The Ocean phim han, Xem phim My Love From The Ocean dongphim, Xem phim My Love From The Ocean tvhay, Xem phim My Love From The Ocean phim7z, Xem phim My Love From The Ocean vivuphim, Xem phim My Love From The Ocean xemphimso, Xem phim My Love From The Ocean biphim, Xem phim My Love From The Ocean phimmedia, Xem phim My Love From The Ocean vietsubtv, Xem phim My Love From The Ocean phimmoi, Xem phim My Love From The Ocean vtv16, Xem phim My Love From The Ocean phimbathu, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN motphim, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN bilutv, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN phim han, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN dongphim, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN tvhay, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN phim7z, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN vivuphim, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN xemphimso, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN biphim, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN phimmedia, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN vietsubtv, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN phimmoi, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN vtv16, Xem phim BIỂN CẢ ĐƯA EM ĐẾN phimbathu,