Bookmark

BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ

Sell Your Haunted House (2021)

Nội dung phim

Phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ - 2021 - Hàn Quốc:

Bộ phim với chủ đề siêu nhiên này kể về câu chuyện của Hong Ji-a (Jang Na-ra đóng), một thầy trừ tà nhưng lại điều hành một công ty bất động sản. Không phải là người môi giới thông thường, nhân vật này chuyên giải bùa ếm, giúp các khu đất trở nên “an toàn” để tiện buôn bán.Tuy nhiên, Hong Ji-a có một nỗi ám ảnh mà cô không thể tự giải quyết, đó là cái chết bí ẩn của mẹ cô 20 năm trước. Người có thể giúp Hong Ji-a tìm hiểu tận gốc vấn đề của cô là Oh In-beom (do Jung Yong-hwa – thành viên nhóm nhạc CNBlue thủ vai), thực chất lại là một kẻ chuyên đi lừa đảo.

Xem Phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ vietsub, Xem Phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ thuyết minh, Xem Phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ lồng tiếng, xem phim Sell Your Haunted House thuyết minh, xem phim Sell Your Haunted House vietsub, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 1, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 2, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 3, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 4, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 5, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 6, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 7, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 8, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 9, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 10, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 11, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 12, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 13, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 14, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 15, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 16, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 17, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 18, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 19, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 20, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 21, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 22, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 23, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 24, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 25, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 26, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 27, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 28, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 29, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 30, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 31, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 32, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 33, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 34, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 35, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 36, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 37, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 38, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 39, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 40, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 41, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 42, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 43, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 44, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 45, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 46, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 47, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 48, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 49, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 50, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 51, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 52, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 53, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 54, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 55, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 56, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 57, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 58, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 59, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 60, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 61, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 62, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 63, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 64, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 65, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 66, BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ 67, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 68, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 69, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập 70, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tập cuối, xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ trọn bộ, xem phim Sell Your Haunted House tập 1, xem phim Sell Your Haunted House tập 2, xem phim Sell Your Haunted House tập 3, xem phim Sell Your Haunted House tập 4, xem phim Sell Your Haunted House tập 5, xem phim Sell Your Haunted House tập 6, xem phim Sell Your Haunted House tập 7, xem phim Sell Your Haunted House tập 8, xem phim Sell Your Haunted House tập 9, xem phim Sell Your Haunted House tập 10, xem phim Sell Your Haunted House tập 11, xem phim Sell Your Haunted House tập 12, xem phim Sell Your Haunted House tập 13, xem phim Sell Your Haunted House tập 14, xem phim Sell Your Haunted House tập 15, xem phim Sell Your Haunted House tập 16, xem phim Sell Your Haunted House tập 17, xem phim Sell Your Haunted House tập 18, xem phim Sell Your Haunted House tập 19, xem phim Sell Your Haunted House tập 20, xem phim Sell Your Haunted House tập 21, xem phim Sell Your Haunted House tập 22, xem phim Sell Your Haunted House tập 23, xem phim Sell Your Haunted House tập 24, xem phim Sell Your Haunted House tập 25, xem phim Sell Your Haunted House tập 26, xem phim Sell Your Haunted House tập 27, xem phim Sell Your Haunted House tập 28, xem phim Sell Your Haunted House tập 29, xem phim Sell Your Haunted House tập 30, xem phim Sell Your Haunted House tập 31, xem phim Sell Your Haunted House tập 32, xem phim Sell Your Haunted House tập 33, xem phim Sell Your Haunted House tập 34, xem phim Sell Your Haunted House tập 35, xem phim Sell Your Haunted House tập 36, xem phim Sell Your Haunted House tập 37, xem phim Sell Your Haunted House tập 38, xem phim Sell Your Haunted House tập 39, xem phim Sell Your Haunted House tập 40, xem phim Sell Your Haunted House tập 41, xem phim Sell Your Haunted House tập 42, xem phim Sell Your Haunted House tập 43, xem phim Sell Your Haunted House tập 44, xem phim Sell Your Haunted House tập 45, xem phim Sell Your Haunted House tập 46, xem phim Sell Your Haunted House tập 47, xem phim Sell Your Haunted House tập 48, xem phim Sell Your Haunted House tập 49, xem phim Sell Your Haunted House tập 50, xem phim Sell Your Haunted House tập 51, xem phim Sell Your Haunted House tập 52, xem phim Sell Your Haunted House tập 53, xem phim Sell Your Haunted House tập 54, xem phim Sell Your Haunted House tập 55, xem phim Sell Your Haunted House tập 56, xem phim Sell Your Haunted House tập 57, xem phim Sell Your Haunted House tập 58, xem phim Sell Your Haunted House tập 59, xem phim Sell Your Haunted House tập 60, xem phim Sell Your Haunted House tập 61, xem phim Sell Your Haunted House tập 62, xem phim Sell Your Haunted House tập 63, xem phim Sell Your Haunted House tập 64, xem phim Sell Your Haunted House tập 65, xem phim Sell Your Haunted House tập 66, Sell Your Haunted House 67, xem phim Sell Your Haunted House tập 68, xem phim Sell Your Haunted House tập 69, xem phim Sell Your Haunted House tập 70, xem phim Sell Your Haunted House tập cuối, xem phim Sell Your Haunted House trọn bộ Xem phim Sell Your Haunted House motphim, Xem phim Sell Your Haunted House bilutv, Xem phim Sell Your Haunted House phim han, Xem phim Sell Your Haunted House dongphim, Xem phim Sell Your Haunted House tvhay, Xem phim Sell Your Haunted House phim7z, Xem phim Sell Your Haunted House vivuphim, Xem phim Sell Your Haunted House xemphimso, Xem phim Sell Your Haunted House biphim, Xem phim Sell Your Haunted House phimmedia, Xem phim Sell Your Haunted House vietsubtv, Xem phim Sell Your Haunted House phimmoi, Xem phim Sell Your Haunted House vtv16, Xem phim Sell Your Haunted House phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ motphim, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ bilutv, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ phim han, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ dongphim, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ tvhay, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ phim7z, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ vivuphim, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ xemphimso, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ biphim, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ phimmedia, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ vietsubtv, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ phimmoi, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ vtv16, Xem phim BẤT ĐỘNG SẢN TRỪ TÀ phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16