Bookmark
0/50 đánh giá

Bảo Vệ Jacob

Defending Jacob (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Bảo Vệ Jacob - 2020 - Mỹ:

Bảo Vệ Jacob  – Defending Jacob xoay quanh 1 vụ án giết người nghiêm trọng gây chấn động 1 thị trấn nhỏ ở Massachusetts, và đặc biệt đảo lộn cuộc sống của gia đình nhân vật chính. Là một trợ lý luật sư mẫn cán với công việc, nhân vật chính của chúng ta phải lựa chọn giữa việc tuân thủ theo pháp luật, hay tìm đủ mọi cách để giúp cho người con tội phạm của mình.

Bảo Vệ Jacob

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim bao ve jacob