Bookmark
0.45/51 đánh giá

Bánh Quy Thú: Gánh Xiếc Phép Thuật

Animal Crackers (2017)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Bánh Quy Thú: Gánh Xiếc Phép Thuật - 2017 - Trung Quốc:

Bánh quy hình động vật đầy mê hoặc biến Owen thành bất kỳ dạng hình nào anh ăn! Nhưng để cứu gánh xiếc của gia đình, anh sẽ phải giữ chúng tránh xa người chú độc ác.

 Bánh Quy Thú: Gánh Xiếc Phép Thuật​​​​​​​