Bookmark

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Tale of the Nine Tailed (2020)

Lịch phát sóng: Thứ tư, thứ năm hàng tuần

Nội dung phim

Phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly - 2020 - Hàn Quốc:

Phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale Of The Nine Tailed) lấy bối cảnh là các nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích truyền miệng sống ẩn náu ở trung tâm thành phố giống như con người. Lee Dong Wook đóng vai hồ ly lương thiện Lee Yeon – người đảm nhận vai trò trung tâm trong bối cảnh này. Trong khi Jo Bo Ah trong vai Nam Ji Ah, một nhà sản xuất điều hành một chương trình về các thực thể siêu nhiên. Cô ấy sẵn sàng lao vào hành động và đôi khi là đi sâu vào tìm hiểu những gì mình có thể nuốt trọn với dũng khí can đảm, không sợ hãi. Kim Bum sẽ thủ vai hồ ly Lee Rang, anh em trai cùng cha khác mẹ của Lee Yeon và anh được sinh ra giữa con người và Gumiho. Lee Rang là một gumiho nguy hiểm với những cảm xúc hay thay đổi, anh sẽ mang đến xung đột cho bộ phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly​​​​​​​

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim ban trai toi la ho ly
Xem Phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly vietsub, Xem Phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly thuyết minh, Xem Phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly lồng tiếng, xem phim Tale of the Nine Tailed thuyết minh, xem phim Tale of the Nine Tailed vietsub, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 1, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 2, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 3, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 4, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 5, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 6, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 7, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 8, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 9, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 10, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 11, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 12, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 13, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 14, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 15, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 16, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 17, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 18, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 19, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 20, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 21, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 22, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 23, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 24, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 25, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 26, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 27, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 28, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 29, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 30, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 31, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 32, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 33, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 34, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 35, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 36, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 37, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 38, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 39, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 40, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 41, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 42, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 43, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 44, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 45, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 46, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 47, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 48, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 49, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 50, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 51, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 52, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 53, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 54, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 55, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 56, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 57, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 58, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 59, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 60, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 61, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 62, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 63, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 64, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 65, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 66, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 67, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 68, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 69, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập 70, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tập cuối, xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly trọn bộ, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 1, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 2, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 3, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 4, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 5, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 6, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 7, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 8, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 9, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 10, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 11, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 12, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 13, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 14, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 15, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 16, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 17, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 18, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 19, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 20, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 21, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 22, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 23, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 24, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 25, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 26, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 27, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 28, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 29, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 30, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 31, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 32, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 33, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 34, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 35, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 36, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 37, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 38, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 39, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 40, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 41, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 42, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 43, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 44, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 45, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 46, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 47, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 48, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 49, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 50, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 51, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 52, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 53, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 54, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 55, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 56, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 57, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 58, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 59, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 60, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 61, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 62, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 63, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 64, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 65, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 66, Tale of the Nine Tailed 67, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 68, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 69, xem phim Tale of the Nine Tailed tập 70, xem phim Tale of the Nine Tailed tập cuối, xem phim Tale of the Nine Tailed trọn bộ Xem phim Tale of the Nine Tailed motphim, Xem phim Tale of the Nine Tailed bilutv, Xem phim Tale of the Nine Tailed phim han, Xem phim Tale of the Nine Tailed dongphim, Xem phim Tale of the Nine Tailed tvhay, Xem phim Tale of the Nine Tailed phim7z, Xem phim Tale of the Nine Tailed vivuphim, Xem phim Tale of the Nine Tailed xemphimso, Xem phim Tale of the Nine Tailed biphim, Xem phim Tale of the Nine Tailed phimmedia, Xem phim Tale of the Nine Tailed vietsubtv, Xem phim Tale of the Nine Tailed phimmoi, Xem phim Tale of the Nine Tailed vtv16, Xem phim Tale of the Nine Tailed phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly motphim, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly bilutv, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phim han, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly dongphim, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tvhay, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phim7z, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly vivuphim, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly xemphimso, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly biphim, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phimmedia, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly vietsubtv, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phimmoi, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly vtv16, Xem phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16