Bookmark

BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI

My Fairy Girl (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI - 2018 - Trung Quốc:

Trong thế giới mà người, yêu, tiên cùng song song tồn tại, một yêu nữ rượu hồng một nghìn năm và một vò rượu, hoá thân thành Tửu Cửu Cửu- một cô gái trẻ tuổi và Đàn Đàm Đàm trẻ tuổi hoạt bát, muốn được thăng tiên lên trời.
Cơ quan quản lí thăng tiên phụ trách công việc thăng tiên nói chung đã giao cho hai người nhiệm vụ: trong 100 ngày phải tìm được một người con trai đủ điều kiện trong thế giới loài người hoàn thành nghi lễ kết hôn với Tửu Cửu Cửu, hoá giải oán hận trong người, hai người mới có thể thăng tiên.
Người này lại là Cao Lãnh- một chàng trai trẻ tuổi trong Học Đàm Tiên Đàn, mà Cao Lãnh lại là một người rất ghét rượu, lại còn dị ứng với rượu, Tửu Cửu Cửu và Đàn Đàm Đàm cùng trà trộn vào Học Đàm, ngày đầu tiên đã làm vỡ tượng của trường học nam Tiên Đàn, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Một câu chuyện buồn cười tương ái tương sát bắt đầu từ đó.

Xem Phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI vietsub, Xem Phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI thuyết minh, Xem Phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI lồng tiếng, xem phim My Fairy Girl thuyết minh, xem phim My Fairy Girl vietsub, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 1, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 2, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 3, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 4, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 5, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 6, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 7, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 8, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 9, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 10, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 11, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 12, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 13, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 14, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 15, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 16, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 17, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 18, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 19, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 20, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 21, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 22, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 23, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 24, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 25, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 26, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 27, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 28, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 29, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 30, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 31, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 32, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 33, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 34, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 35, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 36, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 37, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 38, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 39, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 40, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 41, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 42, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 43, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 44, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 45, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 46, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 47, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 48, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 49, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 50, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 51, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 52, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 53, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 54, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 55, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 56, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 57, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 58, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 59, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 60, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 61, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 62, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 63, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 64, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 65, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 66, BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI 67, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 68, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 69, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập 70, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tập cuối, xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI trọn bộ, xem phim My Fairy Girl tập 1, xem phim My Fairy Girl tập 2, xem phim My Fairy Girl tập 3, xem phim My Fairy Girl tập 4, xem phim My Fairy Girl tập 5, xem phim My Fairy Girl tập 6, xem phim My Fairy Girl tập 7, xem phim My Fairy Girl tập 8, xem phim My Fairy Girl tập 9, xem phim My Fairy Girl tập 10, xem phim My Fairy Girl tập 11, xem phim My Fairy Girl tập 12, xem phim My Fairy Girl tập 13, xem phim My Fairy Girl tập 14, xem phim My Fairy Girl tập 15, xem phim My Fairy Girl tập 16, xem phim My Fairy Girl tập 17, xem phim My Fairy Girl tập 18, xem phim My Fairy Girl tập 19, xem phim My Fairy Girl tập 20, xem phim My Fairy Girl tập 21, xem phim My Fairy Girl tập 22, xem phim My Fairy Girl tập 23, xem phim My Fairy Girl tập 24, xem phim My Fairy Girl tập 25, xem phim My Fairy Girl tập 26, xem phim My Fairy Girl tập 27, xem phim My Fairy Girl tập 28, xem phim My Fairy Girl tập 29, xem phim My Fairy Girl tập 30, xem phim My Fairy Girl tập 31, xem phim My Fairy Girl tập 32, xem phim My Fairy Girl tập 33, xem phim My Fairy Girl tập 34, xem phim My Fairy Girl tập 35, xem phim My Fairy Girl tập 36, xem phim My Fairy Girl tập 37, xem phim My Fairy Girl tập 38, xem phim My Fairy Girl tập 39, xem phim My Fairy Girl tập 40, xem phim My Fairy Girl tập 41, xem phim My Fairy Girl tập 42, xem phim My Fairy Girl tập 43, xem phim My Fairy Girl tập 44, xem phim My Fairy Girl tập 45, xem phim My Fairy Girl tập 46, xem phim My Fairy Girl tập 47, xem phim My Fairy Girl tập 48, xem phim My Fairy Girl tập 49, xem phim My Fairy Girl tập 50, xem phim My Fairy Girl tập 51, xem phim My Fairy Girl tập 52, xem phim My Fairy Girl tập 53, xem phim My Fairy Girl tập 54, xem phim My Fairy Girl tập 55, xem phim My Fairy Girl tập 56, xem phim My Fairy Girl tập 57, xem phim My Fairy Girl tập 58, xem phim My Fairy Girl tập 59, xem phim My Fairy Girl tập 60, xem phim My Fairy Girl tập 61, xem phim My Fairy Girl tập 62, xem phim My Fairy Girl tập 63, xem phim My Fairy Girl tập 64, xem phim My Fairy Girl tập 65, xem phim My Fairy Girl tập 66, My Fairy Girl 67, xem phim My Fairy Girl tập 68, xem phim My Fairy Girl tập 69, xem phim My Fairy Girl tập 70, xem phim My Fairy Girl tập cuối, xem phim My Fairy Girl trọn bộ Xem phim My Fairy Girl motphim, Xem phim My Fairy Girl bilutv, Xem phim My Fairy Girl phim han, Xem phim My Fairy Girl dongphim, Xem phim My Fairy Girl tvhay, Xem phim My Fairy Girl phim7z, Xem phim My Fairy Girl vivuphim, Xem phim My Fairy Girl xemphimso, Xem phim My Fairy Girl biphim, Xem phim My Fairy Girl phimmedia, Xem phim My Fairy Girl vietsubtv, Xem phim My Fairy Girl phimmoi, Xem phim My Fairy Girl vtv16, Xem phim My Fairy Girl phimbathu, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI motphim, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI bilutv, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI phim han, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI dongphim, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI tvhay, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI phim7z, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI vivuphim, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI xemphimso, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI biphim, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI phimmedia, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI vietsubtv, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI phimmoi, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI vtv16, Xem phim BẠN GÁI TÔI MUỐN BAY LÊN TRỜI phimbathu,