Bookmark
0.35/51 đánh giá

Bạch Phát Ma Nữ Truyện

White Haired Devil Lady (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Bạch Phát Ma Nữ Truyện - 2020 - Trung Quốc:

Cuối thời Minh, hoàng thượng lâm bạo bệnh, Ngụy công công mưu quyền đoạt vị. Đệ tử Võ Đang là Trác Nhất Hàng nhận lệnh hộ tống Hồng hoàn để cứu chữa cho hoàng thượng. Trên đường đi bị người của Minh Nguyệt trại tập kích. Qua giao đấu, Nhất Hàng phát hiện lang nữ kia chính là cô bé mình từng cứu hồi nhỏ.

Bạch Phát Ma Nữ Truyện​​​​​​​

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • bạch phát ma nữ 2020