Bookmark

Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9)

Weapons Of Power (1996)

Nội dung phim

Phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) - 1996 - Hồng Kông:

Trong ngày tỉ thí để tiếp nhận chức chưởng môn của Tam Tuyệt Trang. Mộ Dung Bạch bị kẻ gian ám hại, tẩm độc vào mũi thương, khiến Đại Sư Huynh mất một tay. Kẻ gian đó là Quân Tử Kiếm Hạ Hầu Đôn, tam sư đệ của Tam Tuyệt Trang. Hạ Hầu Đôn giết sự phụ, đổ tội cho Mộ Dung Bạch, bị đuổi đến đường cùng Mộ Dung Bạch buộc phải bỏ đứa con vừa đầy tháng xuống sông trôi theo dòng nước, nhảy xuống vực thẳm. Hạ Hầu Đôn trở thành trưởng môn.

Lâm đại thẩm giặt đồ bên bờ sông trông thấy đứa bé dễ thương nằm trong chiếc bồn, mang về nuôi, đặt tên là Tiểu Bồn, bà lấy miếng ngọc đứa bé đeo bên mình đeo cho đứa con trai của mình tên là Tiểu Điệp.Thời gian trôi qua, Tiểu Bồn trở thành 1 thanh niên nhiều mưu mẹo còn Tiểu Điệp thật thà chất phác, sức khỏe hơn người. Vì muốn theo đuổi Nặc Phụng, Tiểu Bồn lên Tam Tuyệt Trang bái cha của Nặc Phụng học võ công. Trong lúc này Hạ Hầu Đôn cùng 6 đại môn phái quyết tâm tiêu diệt Ác Nhân Cốc, không ngờ 20 mấy năm sau Cốc chủ Ác Nhân Cốc chính là Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch gặp nạn bị thương vô tình được Tiểu Điệp hết lòng chăm sóc. Mộ Dung Bạch cảm kích, truyền võ công lại cho Tiểu Điệp. Vì chuyện này Tiểu Điệp bị người của Tam Tuyệt Trang truy đuổi, chạy vào Ác Nhân Cốc. Tại đây Tiểu Điệp mới biết thực ra những người của Ác Nhân Cốc là người tốt, sau lưng họ đều có những quá khứ bất hạnh. Đệ Nhất Dâm Phụ Long Thiên Kiều của Ác Nhân Cốc cũng thầm để ý Tiểu Điệp.

Hạ Hầu Đôn vì muốn tìm ra Ác Nhân Cốc sắp đặt Tiểu Bồn & Nặc Phụng trở thành phản đồ, trà trộn vào Ác Nhân Cốc, cùng 6 đại môn phái đồng loạt tập kích. Khi Tiểu Bồn & Nặc Phụng biết được sự thật thì đã muộn

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • anh hung nang vai
Xem Phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) vietsub, Xem Phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Weapons Of Power thuyết minh, xem phim Weapons Of Power vietsub, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 1, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 2, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 3, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 4, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 5, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 6, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 7, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 8, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 9, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 10, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 11, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 12, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 13, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 14, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 15, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 16, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 17, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 18, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 19, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 20, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 21, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 22, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 23, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 24, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 25, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 26, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 27, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 28, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 29, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 30, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 31, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 32, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 33, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 34, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 35, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 36, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 37, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 38, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 39, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 40, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 41, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 42, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 43, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 44, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 45, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 46, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 47, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 48, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 49, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 50, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 51, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 52, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 53, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 54, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 55, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 56, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 57, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 58, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 59, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 60, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 61, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 62, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 63, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 64, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 65, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 66, Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) 67, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 68, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 69, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập 70, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tập cuối, xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) trọn bộ, xem phim Weapons Of Power tập 1, xem phim Weapons Of Power tập 2, xem phim Weapons Of Power tập 3, xem phim Weapons Of Power tập 4, xem phim Weapons Of Power tập 5, xem phim Weapons Of Power tập 6, xem phim Weapons Of Power tập 7, xem phim Weapons Of Power tập 8, xem phim Weapons Of Power tập 9, xem phim Weapons Of Power tập 10, xem phim Weapons Of Power tập 11, xem phim Weapons Of Power tập 12, xem phim Weapons Of Power tập 13, xem phim Weapons Of Power tập 14, xem phim Weapons Of Power tập 15, xem phim Weapons Of Power tập 16, xem phim Weapons Of Power tập 17, xem phim Weapons Of Power tập 18, xem phim Weapons Of Power tập 19, xem phim Weapons Of Power tập 20, xem phim Weapons Of Power tập 21, xem phim Weapons Of Power tập 22, xem phim Weapons Of Power tập 23, xem phim Weapons Of Power tập 24, xem phim Weapons Of Power tập 25, xem phim Weapons Of Power tập 26, xem phim Weapons Of Power tập 27, xem phim Weapons Of Power tập 28, xem phim Weapons Of Power tập 29, xem phim Weapons Of Power tập 30, xem phim Weapons Of Power tập 31, xem phim Weapons Of Power tập 32, xem phim Weapons Of Power tập 33, xem phim Weapons Of Power tập 34, xem phim Weapons Of Power tập 35, xem phim Weapons Of Power tập 36, xem phim Weapons Of Power tập 37, xem phim Weapons Of Power tập 38, xem phim Weapons Of Power tập 39, xem phim Weapons Of Power tập 40, xem phim Weapons Of Power tập 41, xem phim Weapons Of Power tập 42, xem phim Weapons Of Power tập 43, xem phim Weapons Of Power tập 44, xem phim Weapons Of Power tập 45, xem phim Weapons Of Power tập 46, xem phim Weapons Of Power tập 47, xem phim Weapons Of Power tập 48, xem phim Weapons Of Power tập 49, xem phim Weapons Of Power tập 50, xem phim Weapons Of Power tập 51, xem phim Weapons Of Power tập 52, xem phim Weapons Of Power tập 53, xem phim Weapons Of Power tập 54, xem phim Weapons Of Power tập 55, xem phim Weapons Of Power tập 56, xem phim Weapons Of Power tập 57, xem phim Weapons Of Power tập 58, xem phim Weapons Of Power tập 59, xem phim Weapons Of Power tập 60, xem phim Weapons Of Power tập 61, xem phim Weapons Of Power tập 62, xem phim Weapons Of Power tập 63, xem phim Weapons Of Power tập 64, xem phim Weapons Of Power tập 65, xem phim Weapons Of Power tập 66, Weapons Of Power 67, xem phim Weapons Of Power tập 68, xem phim Weapons Of Power tập 69, xem phim Weapons Of Power tập 70, xem phim Weapons Of Power tập cuối, xem phim Weapons Of Power trọn bộ Xem phim Weapons Of Power motphim, Xem phim Weapons Of Power bilutv, Xem phim Weapons Of Power phim han, Xem phim Weapons Of Power dongphim, Xem phim Weapons Of Power tvhay, Xem phim Weapons Of Power phim7z, Xem phim Weapons Of Power vivuphim, Xem phim Weapons Of Power xemphimso, Xem phim Weapons Of Power biphim, Xem phim Weapons Of Power phimmedia, Xem phim Weapons Of Power vietsubtv, Xem phim Weapons Of Power phimmoi, Xem phim Weapons Of Power vtv16, Xem phim Weapons Of Power phimbathu, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) motphim, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) bilutv, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) phim han, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) dongphim, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) tvhay, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) phim7z, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) vivuphim, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) xemphimso, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) biphim, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) phimmedia, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) phimmoi, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) vtv16, Xem phim Anh Hùng Nặng Vai (SCTV9) phimbathu,