Bookmark

ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ

Half Brothers (2020)

Nội dung phim

Phim ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ - 2020 - Mỹ:

Renato, một giám đốc điều hành hàng không người Mexico, bị sốc khi biết mình có một người anh cùng cha khác mẹ người Mỹ mà anh chưa từng biết, Asher có tinh thần tự do. Họ buộc phải cùng nhau trên chuyến hành trình lần theo con đường mà cha họ đã đi từ Mexico đến Mỹ.