Bookmark

Ai Là Kẻ Có Tội?

Guilty (2020)

Nội dung phim

Phim Ai Là Kẻ Có Tội? - 2020 - Ấn Độ:

Khi ngôi sao trường đại học bị buộc tội hãm hiếp một sinh viên kém nổi tiếng hơn, bạn gái của anh phải tìm hiểu các phiên bản câu chuyện khác nhau nhằm tìm kiếm sự thật.

Ai Là Kẻ Có Tội?​​​​​​​