Bookmark

7 CHIẾN BINH

The Glorious Seven (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim 7 CHIẾN BINH - 2019 - Mỹ:

Chỉ huy quân đội cũ David Guerra được thuê bởi triệu phú mờ ám Anthony Levin để giải cứu vợ Valentina, người đã bị bắt cóc bởi Javier Martinez, lãnh đạo một nhóm du kích.