Bookmark

40 Tuổi Làm Rapper

The Forty-Year-Old Version (2020)

Nội dung phim

Phim 40 Tuổi Làm Rapper - 2020 - Mỹ:

Khao khát đột phá khi gần bước sang tuổi 40, nhà viết kịch ở Thành phố New York Radha, dẫu gặp khó khăn, vẫn quyết tìm cảm hứng khi thay đổi bản thân và trở thành rapper.

40 Tuổi Làm Rapper​​​​​​​